Brandveiligheid in zorg legt de lat hoger

Stichting Mariënhoven te Vught beheert drie verzorgingstehuizen van respectievelijk ongeveer vijftig, vijfentwintig en vier jaar oud. Daarnaast beheert de stichting ook 157 aanleunwoningen nabij twee van de tehuizen. Logischerwijs liep de brandveiligheid in de drie panden en de aanleunwoningen sterk uiteen, toen de stichting besloot de oudste twee te renoveren.

Eigenlijk was de opening van de nieuwbouw de aanleiding voor de renovatie van de twee oudere tehuizen, vertelt directeur Vastgoed Frank de Haas: ‘Ons nieuwe pand voldeed uiteraard aan alle moderne eisen. Op zo’n moment denk je toch: als zich een calamiteit in een van de oudere huizen of aanleunwoningen voordoet, zullen mensen terecht vragen waarom de brandveiligheid daar op een lager niveau stond. Dus hebben we ons onderhoudsprogramma voor 76 aanleunwoningen uit 2016 naar voren gehaald.’

Brandveiligheid in verzorgingstehuizen is momenteel een veelbesproken onderwerp, niet alleen omdat de vraag naar tehuizen door de vergrijzing toeneemt, maar ook omdat de kwetsbare doelgroep noopt tot strenge eisen aan de voorzieningen. Achteraf is het bijvoorbeeld curieus dat de normen van twintig jaar geleden zware branddeuren voorschreven die veel van de bewoners niet zelfstandig open zouden kunnen krijgen.

Vertrouwen

De twee renovaties van Mariënhoven laten mooi het spectrum zien van mogelijkheden om een oud pand brandveilig te maken, vertelt Ingrid Naus, die de stichting vanuit Cauberg-Huygen adviseerde over de aanpak: ‘Het ene pand moest naar nieuwbouwniveau getild worden met bouwkundige ingrepen. Het andere zou voor tijdelijke huisvesting gebruikt worden en hebben we naar het minimale niveau getild. Dat stelt dan wel hoge eisen aan de bedrijfshulpverlening, want daarmee moet je de beperkingen van het gebouw compenseren.’

‘Het rapport dat Ingrid Naus gemaakt heeft, is voor ons leidend geweest bij de verbouwing’, vertelt De Haas, die aangeeft dat een vertrouwensbasis cruciaal is in dit soort projecten. De finesses van een advies kun je als opdrachtgever met een totaal andere core business immers niet altijd doorgronden.

De Haas is blij dat dit vertrouwen een overtuigend project heeft opgeleverd. De brandweer van Vught gebruikt zijn gebouwen nu zelfs om oefeningen te houden. Zo raakt ze bovendien goed op de hoogte van de situatie.

×