Handigheidje voor luchtvaartmaatschappijen

De vliegerij is een vechtmarkt. Zelfs grote luchtvaartmaatschappijen scheren regelmatig langs het randje van het faillissement en soms gaat het echt mis (Swissair, Sabena). Tegelijkertijd is de noodzaak van investeringen hoog: wie met oude toestellen blijft vliegen, heeft al gauw het nakijken. Zeker in tijden van crisis krabben banken zich echter wel twee keer achter de oren voordat ze bijvoorbeeld een kwart miljard aan een wankele maatschappij uitlenen om een Boeing 777 te kopen.

Daar is iets op gevonden. De maatschappij richt een apart bedrijf op dat eigenaar wordt van het vliegtuig. Dit bedrijf geeft obligaties (zogeheten enhanced equipment trust certificates of eetc’s) uit om het vliegtuig te kopen, dat het vervolgens verhuurt aan de maatschappij. Zodra de obligaties zijn afbetaald, wordt de maatschappij alsnog volledig eigenaar. Op deze manier blijft het vliegtuig bij een faillissement buiten de boedel.

Deze constructie vindt zijn oorsprong in de Amerikaanse faillissementswetgeving, die de obligatiehouders de garantie geeft dat het aparte bedrijf niet wordt meegezogen in een bankroet van de moedermaatschappij. Die wet is echter alleen van toepassing op Amerikaanse bedrijven in Amerika. Dat veranderde in 2006 met het Verdrag van Kaapstad, waarin de financiële omgang met vliegtuigen werd gestandaardiseerd. In geval van een faillissement is het daardoor niet meer relevant waar ter wereld de betreffende vliegtuigen op dat moment staan.

Islamitisch recht

Een bijkomend voordeel van deze constructie is dat ze in overeenstemming te brengen valt met islamitisch recht. Dit verbiedt immers het vragen van rente op een lening, maar niet het vragen van huur om een investering terug te verdienen.

Een van de meest enthousiaste gebruikers van eetc’s is Emirates, de explosief groeiende luchtvaartmaatschappij die jaarlijks meer dan twintig nieuwe vliegtuigen in gebruik neemt. Het heeft momenteel voor 55 miljard euro aan orders uitstaan. Van de huidige vloot van A380-800’s (stukprijs 300 miljoen euro) is een derde ondergebracht bij Doric, een financieringsbedrijf dat gespecialiseerd is in eetc’s.

In een rapport uit 2013, ‘Aviation Finance’, observeert accountantsbureau PWC dat exportkredieten weliswaar nog altijd de voornaamste bron van financiering zijn voor vliegtuigen, maar dat overheden deze taak weer aan het terugschuiven zijn naar de markt. Met het vliegtuig als borg is een eetc tenslotte een relatief zekere investering, waarin institutionele beleggers met miljardenportefeuilles veel geld kunnen wegzetten. Tijdens een bijeenkomst van de International Society of Transport Aircraft Trading, eerder dit jaar in San Diego, spraken deelnemers de verwachting uit dat de markt voor eetc’s in 2014 tussen de twaalf en vijftien miljard euro zal bedragen.

×