Resultaten voor de categorie Universiteit van Amsterdam

Mondflora verschilt van mens tot mens

Tot voor kort dacht men dat de mond het thuis vormde van ongeveer 700 verschillende soorten bacteriën. Het blijken er 20.000. Veel daarvan kunnen geen kwaad of doen zelfs goed, maar sommige zijn schadelijk. Alleen: welke zijn goed, welke slecht, wat doen ze precies, hoe reageert het lichaam, wie wordt ... »»»

Neurowetenschap ontmoet gedragsonderzoek

Cognitie is een breed begrip, dat waarnemen, denken en doen omvat, maar ook emotie, bewustzijn en bewegen – kortom, de mentale vaardigheden die mensen in staat stellen adequaat om te gaan met hun omgeving en te leren zich te verbeteren. Het zwaartepunt Brain and Cognitive Sciences bestudeert hoe de hersenen ... »»»

Astrodeeltjesfysica koppelt het grote aan het kleine

In het zwaartepunt Astrodeeltjesfysica werken theoretisch natuurkundigen, astronomen en deeltjesfysici samen om antwoorden te zoeken op openstaande grote vragen van de fysica, zoals: hoe is het heelal ooit ontstaan, waar komt de kosmische straling vandaan, wat is de zogeheten donkere materie, wat is de samenhang van de allerkleinste deeltjes? Onder ... »»»

E-science is een spin in het web

Een steeds groter deel van de wetenschap leunt op e-science, het vakgebied dat zich bezig houdt met het verwerken, organiseren, modelleren en analyseren van grote hoeveelheden data. Zonder e-science zouden vele moderne terreinen onontgonnen blijven, omdat ze zonder rekenkracht niet te betreden zijn. Aan steeds meer wetenschappelijke prestaties ligt dan ... »»»

Een omslag in het biologische denken

Biologen en medici zijn van oudsher een slag apart onder de exacte wetenschappers. Dat komt omdat hun onderzoeksobjecten zo complex zijn dat er moeilijk zinvolle wiskundige modellen waren op te stellen aan de hand waarvan voorspellingen gedaan konden worden, zoals in de natuurkunde. Dit is de laatste jaren aan het ... »»»

De tweezijdigheid van de stad

Een stad is niet een statisch toneel waar mensen op bewegen. De mensen hebben invloed op de stad en de stad weer op de mensen. De stad, of het nu Amsterdam of New York is, blijft daarom voortdurend in beweging. Een stad heeft bewoners, immigranten, emigranten, bezoekers, toeristen en een ... »»»

Mondiale stromen van dokters, patiënten, medicijnen en ziekten

Omdat de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden ver achterblijft bij het westen, worden talentvolle jonge artsen voor een vervolgopleiding doorgaans naar Europa of Amerika gestuurd. Vaak genoeg besluiten zij echter daar te blijven. De westerse landen ervaren immers ook personeelstekorten in de gezondheidszorg en betalen veel beter. Sterker nog, sommige landen werven ... »»»

Nieuwe botten maken en implanteren

Er zijn talloze redenen waarom mensen botweefsel tekort komen, bijvoorbeeld door ziekten of ongelukken, maar ook omdat ze tijdens een ruimtereis hun botten onvoldoende belast hebben. Als je weefsel, of het nu botten of spieren zijn, onvoldoende gebruikt, wordt het namelijk afgebroken. In het geval van astronauten is training bij ... »»»
×