Resultaten voor de categorie Techniek & Kapitaal

De financiële biotoop van life sciences

Anders dan startups in, bijvoorbeeld, webapplicaties stuiten die in de biotechnologie onmiddellijk op grote investeringen in apparatuur. Helemaal in het begin valt er nog wel een plekje in een universitair laboratorium te ritselen, maar zodra het serieus wordt, zijn er al gauw tonnen nodig. Dit is de achtergrond van de ... »»»

Omniradar toont het belang van netwerken

‘Als startup in de VS ben je al gauw vijf miljoen kwijt voor je je eerste chip produceert’, observeert Hans Brouwer. Zoveel geld hadden hij en Paul van Zeijl niet, toen ze in 2010 begonnen met Omniradar. Het bedrijf maakt radarsystemen op chip, bedoeld voor de korte afstand. Een concrete ... »»»

De stiekeme terugkeer van het FES

Van 1994 tot 2010 kende Nederland het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Daarin werd veertig procent van de aardgasbaten gestopt om te worden uitgegeven aan infrastructurele projecten en stimulering van innovatie. Het kabinet Rutte I schafte het af, omdat het geld nodig had om de staatsschuld in de hand te houden. ... »»»

Handigheidje voor luchtvaartmaatschappijen

De vliegerij is een vechtmarkt. Zelfs grote luchtvaartmaatschappijen scheren regelmatig langs het randje van het faillissement en soms gaat het echt mis (Swissair, Sabena). Tegelijkertijd is de noodzaak van investeringen hoog: wie met oude toestellen blijft vliegen, heeft al gauw het nakijken. Zeker in tijden van crisis krabben banken zich ... »»»

Vroegefasefinanciering dicht een gat

Sinds 1 juli is Nederland een nieuwe landelijke regeling rijker, die gericht is op het bevorderen van innovatie: de vroegefasefinanciering. Academici, starters en mkb-bedrijven kunnen een rentedragende lening krijgen uit de pot, die voor 2014 een bedrag van 6,4 miljoen euro bevat. De vroegefasefinanciering is bedoeld om technisch bewezen ideeën ... »»»

Europees geld voor het mkb

Dit jaar startte de EU het achtste kaderprogramma, beter bekend als Horizon 2020, plat gezegd een pot geld van tachtig miljard euro, die over een periode van zeven jaar wordt uitgedeeld. Daarvan is 24 miljard bedoeld voor zuiver wetenschappelijk onderzoek, 42 miljard voor onderzoek op ‘maatschappelijk relevante’ gebieden als gezondheid, ... »»»

Crowdfunding als eerste stap

Oculus VR, het virtual reality bedrijf dat onlangs voor ruim twee miljard dollar door Facebook gekocht werd, haalde zijn eerste financiering binnen via de website Kickstarter. Krap twee jaar geleden mikte het op een kwart miljoen dollar om een prototype te produceren van zijn virtual reality helm die hoofdbewegingen registreert ... »»»

Machinebouw hikt tegen financiering aan

Het kan onmogelijk toeval zijn dat juist een Duits bedrijf (Siemens) onlangs onderzoek liet doen naar de markt voor productiemachines. Met name het Duitse midden- en kleinbedrijf heeft immers een ijzersterke marktpositie als toeleverancier in talloze nichemarkten van automobielindustrie tot voeding en elektronica. Die positie stoelt op superieure kennis en ... »»»

De overheid als opdrachtverstrekker

Wanneer de overheid innovatie wil stimuleren, wordt al snel gedacht aan subsidies. Zinnergy, een initiatief van Kennispark Twente in opdracht van de gemeente Enschede, heeft een andere aanpak: innovatieve bedrijven worden gekoppeld aan maatschappelijke partners met een innovatievraag. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. ‘Wanneer een bedrijf de overheid aanspreekt ... »»»

Infrastructuur biedt zekerheid voor pensioenfonds

‘Voor pensioenfondsen zijn investeringen in infrastructuur om een aantal redenen aantrekkelijk’, vertelt Henk Huizing, hoofd Infrastructuur van PGGM, de uitvoeringsorganisatie van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn. ‘Het volumerisico is gering, omdat het doorgaans om een gereguleerde markt gaat. Dat leidt op de lange termijn tot stabiele kasstromen, die bovendien ... »»»
×