Jury met bewoners beslist over renovatie

Corporatie QuaWonen uit Krimpen aan de IJssel besteedde op bijzondere wijze een groot renovatieproject aan. Het consortium waar Cauberg-Huygen deel van uitmaakte, bleek het best in staat op deze innovatie in te spelen.

In de Krimpense wijk Kortland staan 240 eengezinswoningen, die zijn ontworpen door architect Willem Wissing. In heel Nederland zijn er zo’n 12.000 van dit type gebouwd, vooral in de jaren zestig. Ze zijn inmiddels aan renovatie toe. Omdat QuaWonen zich ten doel gesteld heeft in 2030 een energieneutrale woonvoorraad te hebben, moet op dat vlak bij renovatie een forse slag gemaakt worden.

Dick de Bruin, manager vastgoed van QuaWonen: ‘Om zo’n ambitie te realiseren heb je partners nodig. Je moet niet achter je bureau, met hulp van enkele adviseurs, een plan maken en dat dan in de markt zetten. In plaats daarvan moet je ook je kennis uit de markt halen.’

Speeddaten

Die inzet leidde tot een bijzonder experiment. QuaWonen stelde, samen met de bewoners van de buurt, een aantal randvoorwaarden vast waaraan de renovatie zou moeten voldoen. Vervolgens plaatste de corporatie een advertentie, waar vijftig reacties op kwamen. Na een selectieprocedure werden drie consortia uitgenodigd voor de openbare presentatie, waarna een jury tot een beslissing kwam.

In het hele traject werden bewoners volop betrokken. Zij mochten niet alleen hun mening kenbaar maken, maar ook daadwerkelijk meebeslissen. ‘We zijn gewend in een kamertje rustig de alternatieven tegen elkaar af te wegen, dus dit was voor ons ook nieuw’, vertelt De Bruin, die ook in de jury zat. ‘Aanvankelijk kijk je vooral of een concept goed aanvoelt, maar uiteindelijk komen ook harde factoren als financiële, energetische, bouw- en woontechnische aspecten om de hoek kijken.’

De combinatie van energieambitie en duurzaam wooncomfort gaf voor de jury de doorslag bij de keuze voor het winnende concept van SCoop (Hemubo, Rudy Uytenhaak architecten, KCP, Cauberg-Huygen). Dit bezorgt de woningen het A++ label, het hoogst haalbare niveau van energiezuinigheid voor bestaande woningen, tegen kosten die binnen het budget liggen blijven.

×