Machinebouw hikt tegen financiering aan

Het kan onmogelijk toeval zijn dat juist een Duits bedrijf (Siemens) onlangs onderzoek liet doen naar de markt voor productiemachines. Met name het Duitse midden- en kleinbedrijf heeft immers een ijzersterke marktpositie als toeleverancier in talloze nichemarkten van automobielindustrie tot voeding en elektronica. Die positie stoelt op superieure kennis en precisiewerk, waar op zijn beurt weer nauwkeurige bewerkingsmachines voor nodig zijn.

Die machinebouwers, vaak grotere bedrijven, merkten in de afgelopen jaren dat de banken de duimschroeven aandraaiden bij het mkb, omdat ze niet goed kunnen inschatten of de aanschaf van een nieuwe machine zich terugbetaalt. De machinebouwers zelf kunnen die inschatting beter maken. Zo is een trend ontstaan waarbij machinebouwers ook de financiering verzorgen van de apparaten die ze verkopen.

Daar hebben ze alle reden toe, want de markt zit in het slop. Eigenaren wachten langer met vervanging van hun machinepark, omdat ze op korte termijn de financiering niet rond krijgen. Met name de verhoogde energie-efficiënte van nieuwe machines maakt het over de lange termijn echter verstandig om snel tot vervanging over te gaan. De gemiddelde machine gebruikt tijdens zijn leven een veelvoud van de aanschafkosten aan energie.

Onderzoek

Om de effecten in kaart te brengen liet Siemens eind vorig jaar een onderzoek uitvoeren onder de tachtig grootste machinebouwers wereldwijd. Daarvan gaf 84 procent aan dat hun klanten meer moeite dan vroeger moeten doen om een banklening te verkrijgen voor de aanschaf van nieuwe machines. Ongeveer tweederde heeft ervaring met klanten die bij hen aankloppen om hulp bij financiering van de aanschaf te verkrijgen. Leasen is dan de meest gebruikelijke optie. Wat daarbij opvalt is dat de trend zich niet alleen voltrekt in westerse landen die het hardst door de crisis getroffen zijn, maar ook in landen als China, waar de economische groei onverminderd voortzet.

Natuurlijk hebben de machinebouwers zelf ook niet het geld op de plank liggen om hun klanten voor te financieren. Door hun omvang zijn ze echter wel een stabielere partner voor de banken. Het rapport van Siemens constateert de opkomst van gespecialiseerde financiers, die vaak gelieerd zijn aan een industrieel conglomeraat (zoals Siemens).

Nieuw is dit verschijnsel niet. Heel wat multinationals hebben al decennia lang hun eigen financieringstak. Koudwatervrees bij de banken als gevolg van de crisis heeft hun positie echter versterkt. Kennis van de bedrijfstak geeft hun een voorsprong die efficiëntere kredietverlening mogelijk maakt. De vraag is dan ook of banken hun positie nog terug zullen pakken of dat dit een permanente verschuiving is in de manier waarop de industrie gefinancierd wordt.

×