Resultaten voor de categorie 3TU Ethics

Medische systemen: beslissingsbevoegd of niet?

Medische systemen, zoals het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) beïnvloeden de manier waarop medici, verzekeraars en patiënten met elkaar omgaan. Dat heeft ethische implicaties, die nog niet echt in beeld gebracht zijn. Het EPD lijkt zo handig: als je een ongeluk krijgt, kunnen ze bij de eerste hulp meteen in je ... »»»

Robots nemen de zorg op zich

Mensen kunnen een innige band opbouwen met dieren, dus waarom ook niet met robots, als die hen bijvoorbeeld bijstaan aan hun ziekbed? Anderzijds zijn er genoeg redenen te verzinnen waarom een robot menselijk contact niet kan vervangen. Vanwege de vergrijzing zal de vraag naar zorg de komende decennia snel toenemen. ... »»»

Vroege diagnostiek verandert je ziekte

Sommige ziekten zijn in een steeds vroeger stadium te ontdekken en te behandelen. Dat is mooi, maar het verandert ook de manier waarop mensen die ziekte – of hun gezondheid – beleven. Via bloedonderzoek is het tegenwoordig mogelijk om te screenen op de aanwezigheid van genen die duiden op een ... »»»

Medische technologie maakt mensen verantwoordelijk

Dankzij medische technologie is de mens meer dan ooit meester over zijn eigen lot. Dat brengt echter ook meer verantwoordelijkheid over leven en dood met zich mee – ook als ze uitbesteed is aan apparaten. ‘Nieuwe technologieën brengen nieuwe implicaties met zich mee’, vertelt dr. Felicitas Kraemer. ‘Over het algemeen ... »»»

De maakbare mens zoekt nieuwe zekerheden

Door de eeuwen heen verandert niet alleen de techniek, maar ook de manier waarop de mens ernaar kijkt – zeker nu de technologie onderdeel is geworden van het lichaam. ‘Honderdvijftig jaar geleden was het gebruik van anesthesie bij operaties absoluut not done; tegenwoordig is het immoreel als je het niet ... »»»

Een explosie van verantwoordelijkheid

De mens heeft zijn eigen lot steeds beter in handen. Dat brengt echter ook meer verantwoordelijkheden met zich mee, die vragen om een nieuwe moraal. Biotechnologie en nanotechnologie zijn twee wetenschappen die oude morele waarden aan het wankelen brengen, niet zozeer doordat ze ethische grenzen overschrijden, maar doordat ze nieuwe ... »»»

Hersenscans als inzicht in verantwoordelijkheid

Iemands brein bepaalt zijn persoonlijkheid. Als je op wat voor manier dan ook technologie gebruikt om iets aan die hersenen te veranderen, beïnvloed je zijn persoon en misschien ook zijn verantwoordelijkheidsbesef. ‘Stel je voor dat ik verdacht word van moord’, vertelt dr. Nicole Vincent. ‘Mijn advocaat laat een scan van ... »»»

De vooruitgeworpen schaduw van de designer baby

Synthetische biologie is, vanwege de mogelijkheid met het leven te ‘knutselen’, een technologie met sterke ethische connotaties. Filosofen proberen de argumenten helder te krijgen en partijen bij elkaar te brengen. Synthetische biologie gaat net een stapje verder dan traditionele biotechnologie. Waar de laatste knipt en plakt met bestaande genetische informatie, ... »»»

Nieuwe media: te vroeg voor een oordeel

Nieuwe media veranderen de manier waarop mensen hun leven beleven. Sommigen noemen het een verbetering, anderen een verslechtering. Maar eigenlijk bestaan er geen heldere argumenten. Het oordeel over nieuwe media is eenvoudig geveld. Internetverslaving leidt tot verarmde sociale contacten, zelfs binnen gezinnen. Gewelddadige videospelletjes maken jongeren agressief. Voortdurende bereikbaarheid doet ... »»»

De logica van de ethiek

Talloze computersystemen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, nemen tegenwoordig beslissingen met een ethisch aspect. De vraag is hoe je dat soort beslissingen verantwoord implementeert in software. Nederland is goed voorbereid op rampen. Brandweer, politie en andere hulpdiensten beschikken over uitgebreide draaiboeken hoe met calamiteiten om te gaan. In onoverzichtelijke situaties raken mensen ... »»»
×