Vroegefasefinanciering dicht een gat

Sinds 1 juli is Nederland een nieuwe landelijke regeling rijker, die gericht is op het bevorderen van innovatie: de vroegefasefinanciering. Academici, starters en mkb-bedrijven kunnen een rentedragende lening krijgen uit de pot, die voor 2014 een bedrag van 6,4 miljoen euro bevat.

De vroegefasefinanciering is bedoeld om technisch bewezen ideeën marktrijp te maken, dat wil zeggen onder andere een werkend prototype te maken en een business plan op te stellen. Traditioneel was deze financiering het terrein van banken en andere commerciële investeerders, maar die zijn kopschuw vanwege het risico dat de investering niet terugverdiend wordt. Dat remt de innovatie in Nederland. Enkele regionale innovatiefondsen waren de afgelopen jaren daarom al begonnen met de financiering van de laatste stap naar de markt. Nu volgt het Rijk dus.

Interessant

‘Het interessante aan de vroegefasefinanciering is vooral dat ze voor starters honderd procent bedraagt’, zegt Sjef Leijsen, subsidieadviseur bij DRV. ‘Dat is bij subsidieregelingen eigenlijk nooit het geval. Maar starters hebben vaak een lege portemonnee, omdat ze al hun geld in het voortraject gestoken hebben. Bijkomend voordeel voor starters is dat ze baas blijven in eigen keuken. Investeerders willen al snel aan de knoppen zitten.’

Bestaande bedrijven kunnen afhankelijk van hun omvang een beroep doen op de regeling voor 35 tot 45 procent van de projectkosten tot aan een bepaald maximum bedrag. Er staan ook schotten tussen de doelgroepen: 2,25 miljoen voor mkb bedrijven, 2,25 voor starters en 1,9 voor academische starters. Aanvragen worden behandeld volgens het principe: wie het eerst komt die het eerst maalt. Bij iedere nieuwe ronde is het dus zaak zo snel mogelijk na de opening het plan in te dienen.

Het totaalbedrag voor 2014 is relatief bescheiden, maar minister Kamp kondigde bij de presentatie aan in de komende jaren vijftig miljoen beschikbaar te hebben. Dat is overigens geen nieuw geld, maar afkomstig uit het Innovatiefonds MKB+, een pot van 500 miljoen euro dat ook al voor risicovolle innovatie bedoeld is. Dit is een revolverend fonds, wat betekent dat terugbetaalde leningen erin terugkeren. Zo kan uiteindelijk voor een veelvoud van de omvang van het fonds aan leningen verstrekt worden. De regeling kan voor het Rijk zelfs profijtelijk zijn, want de rente is met ruim 5 procent marktconform (anders zou het oneigenlijke concurrentie met de banken zijn), terwijl de Staat der Nederlanden voor een fractie van die rente terecht kan op de kapitaalmarkt.

×